Thursday, April 7, 2011

Infrastruktur & Persekitaran

Kelihatan flyover susur LPT Bukit Payong di Binjai Bongkok. Jalan akses utama dalam proses disiapkan tar/ premix.

Pandangan susur LPT ke Bukit Payong dan jalan ke kampung

Longkang yang belum dikonkrit....bila agaknya? Moga ianya disempurnakan sebelum siap rumah ini.

No comments:

Post a Comment